โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การแพ้ยา เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไปต่อต้านยาที่ได้รับเข้าไป

การแพ้ยาอาจโดยไม่ขึ้นกับ ความแรงของยาที่ใช้ และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นกับยาใดหากผู้ป่วยยังไม่เคยได้รับยานั้นๆ มาก่อน

More

ขนาดยาที่เหมาะสมในประชากรแต่ละกลุ่มวัย

ในประชากรแต่ละกลุ่มวัยมีการใช้ขนาดยาที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ร่างกายมีการตอบสนองต่อยาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสามารถรักษาโรคหรืออาการได้

ยาโดยทั่วไปหลักๆจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือยาสำหรับรักษาตามอาการ(โรค)และยาที่ใช้รักษาโรคที่เรื้อรัง การปรับยาให้เหมาะสมมีความสำคัญมากโดยเฉพาะผู้ป่วยมีมีภาวะบกพร่องทางไต /ตับ

More


อันตรปฏิกิริยายาบางตัวอาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันระหว่างยาด้วยกันเองหรือระหว่างยากับอาหาร ซึ่งส่งผลต่อการดูดซึมและการออกฤทธิ์ของยา

      ในฐานะที่เราคือผู้ใช้หรือบุคคลากรทางการแพทย์จึงควรที่จะให้ความสำคัญและให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้ต่อไป

More

งานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง