โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

รายการยาที่มีปฏิกิริยาระหว่างยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหนองคาย
Clinacal significance level = 1
ลำดับ
Drug 1
Drug 2
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ข้อพึงปฏิบัติ
1
WARFARINPHENOBARBITONEbarbiturates  จะลดผลของ anticoagulants ในทางกลับกัน  ถ้าหยุด barbiturates  จะทำให้การออกฤทธิ์ของ anticoagulant มากเกินปกติและทำให้เลือดออกได้
2
WARFARINMETRONIDAZOLEmetronidazole ไปยับยั้ง hepatic metabolismของ warfarin ผลของ warfarin อาจเพิ่มขี้นเกิดbleedingได้
3
DIGOXINVERAPAMILระดับยา digoxin ใน serum เพิ่มขึ้น  กดการทำงานของ cardiac conduction ได้
4
WARFARINASPIRINaspirin  มีผลยับยั้ง platelet  aggregation  ผลของ warfarin เพิ่มขึ้นMonitor:เกิดจ้ำเลือด เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะเป็นเลือด
5
WARFARINCLOTRIMAZOLEclotrimazole ไปยับยั้ง hepatic metabolism ของ warfarin ผลของ wafarin เพิ่มขึ้น  อาจเกิด bleeding ได้
6
DIGOXINAMIODARONEAmiodarone มีผลทำให้ระดับยา Digoxin ในเลือดเพิ่มมากขึ้น  จนเกิดอาการพิษจาก Digoxin ได้Monitor:1.รายงานแพทย์เมื่อ K>5.5  2.HR เด็ก<1 ปี<100,1-61-6ปี<80,>6ปี<60 3.คลื่นไส้ อาเจียน เห็นแสงสีเขียวเหลือง
7
CARBAMAZEPINEERYTHROMYCINerythromycin ยับยั้ง carbamazepine hepatic metabolismเกิดการสะสมยาในร่างกาย  เกิดความเป็นพิษจากยา carbamazepineถ้าจำเป็นให้ Roxithromycin,azithromycin แทน
8
CARBAMAZEPINECLARITHROMYCINerythromycin ยับยั้ง carbamazepine hepatic metabolism เกิดการสะสมยาในร่างกาย  เกิดความเป็นพิษจากยา carbamazepineถ้าจำเป็นต้องให้ร่วมกัน ให้ Roxitrhomycin ,Azithromycin แทน
9
PHENYTOINDOPAMINEมีผลทำให้เกิด Hypotension และ BradycariaMonitor BP: รายงานแพทย์เมื่อ BP น้อยกว่า 90/60
10
DIGOXINFUROSEMIDEเพิ่มการขับออกของโพแทสเซียมและแมกนีเซียม มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจอาจทำให้เกิดพิษจาก digoxinMonitor :1.อาการคลื่นไส้ อาเจียน เห็นแสงสีเขียวเหลือง :2.HR เด็ก1-6ปี<80,เด็ก>6ปี<60 3.K>5.5 รายงานแพทย์
11
DIGOXINHCTZเพิ่มการขับออกของโพแทสเซียมและแมกนีเซียม มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจMonitor:1.อาการพิษจาก Digoxin คือคลื่นไส้ อาเจียน เห็นแสงสีเขียวเหลือง 2.รายงานแพทย์เมื่อ K>5.5, 3.HR เด็ก<1 ปี<100,1-6 ปี<80,>6ปี<60
12
DIGOXINHCTZอาจทำให้เกิดพิษจาก digoxinMonitor :1.อาการคลื่นไส้ อาเจียน เห็นแสงสีเขียวเหลือง :2.HR เด็ก1-6ปี<80,เด็ก>6ปี<60 3.K>5.5 รายงานแพทย์
13
WARFARINAMIODARONEAmiodarone ทำให้ฤทธิ์ของ Warfarin เพิ่มขึ้นMonitor INR ระยะ6-8สัปดาห์ของการรักษาต่อเนื่อง และลดDose Warfarin

งานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง