โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ฐานข้อมูลยาที่ใช้ในโรงพยาบาลสอง


คลิ๊กด้านล่างเพื่อเข้าฐานข้อมูลยาโรงพยาบาลสองพร้อมรูป

รูปแบบยาโรงพยาบาลสอง  ความละเอียดสูง (HI-QUALITY) 

รูปแบบยาโรงพยาบาลสอง ความละเอียดธรรมดา (NORMAL-QUALITY) 

power by :โฮงยาโรงพยาบาลสอง 

lasted update : 2/12/2557งานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง