โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 

ระยะแรก เป็นรอยนูนแดงขนาดเล็ก  คันมาก ผื่นค่อยๆ ขยายออกมีขอบยกนูน ตรงกลางของผื่นจะมีสีซีดจางกว่าบริเวณรอบๆ 

มักมีรูปร่างแปลกๆ ไม่แน่นอน  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครั้งรูปร่างเหมือนวงกลม แต่มักไม่ครบวง  บางครั้งดูคล้ายแผน

ที่มีขอบหยักไปหยักมา  ผื่นกระจายทั่วร่างกาย ยกเว้น ผื่นลมพิษที่เกิดในชั้นผิวหนังส่วนลึกหรือชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่เรียกว่า 

angioedema ซึ่งมักเกิดตามเยื่อบุ เช่นเปลือกตา ริมฝีปาก  อวัยวะเพศ ซึ่งจะบวมนูนไม่มีขอบเขตชัดเจน กว่าจะยุบอาจใช้เวลา 

2-5 วัน

 ยาที่ทำให้เกิดผื่นแพ้  ได้แก่  Penicillin, Cephalosporinsงานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง