โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

              

    ที่พบในบ้านเราเกิดจากยาทา ผื่นแดง คัน มีตุ่มน้ำและมีน้ำเหลืองไหลเยิ้ม ต่อมา จะเริ่มแห้งตกสะเก็ด ผื่นแดงจากมีความหนามากขึ้น หนา สาก สีคล้ำจะเห็นร่องผิวหนังชัดเจนคล้ายเปลือกไม้ มีขุยแห้งๆและรอยเกา ผื่นมีกระจายทั่วร่างกาย มักมีอาการคันมาก

งานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง