โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคสิวที่เกิดจากการใช้ยา เกิดได้ทั้งยากินและยาทา

 ยาที่เป็นสาเหตุ

  • Corticosteroid พบบ่อยที่สุด
  • Anabolic hormone เช่น Androgen, Gonadotropin
  • INH
  • Phynytoin

        ระยะเวลาที่ได้รับยาจนเกิดสิว อาจใช้เวลาไม่กี่วัน หรือหลายเดือน  ตำแหน่งที่พบบ่อยคือ บริเวณหน้าอกและหลัง แต่อาจพบที่ใบหน้า คอ ศีรษะ ต้นแขน ต้นขาได้

 

Steroid acne เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด เม็ดสิวที่เกิดขึ้นมักมีรูปร่างลักษณะและขนาดใกล้เคียงกัน มักเป็นตุ่มแดงขนาดเล็ก บางตุ่มอาจมีหนองตรงกลาง จำนวนสิวที่เกิดขึ้นมักสัมพันธ์กับขนาดยาที่ได้รับหรือความแรงยา


งานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง