โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

Maculo-papular rash

 

 พบบ่อยที่สุด  อาจจะเกิดจากยาเกือบทุกชนิดประกอบด้วยผื่น ชนิด

  • Macule หมายถึง ผื่นที่มีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสีผิว อาจเป็นสีแดง ม่วง สีน้ำตาล หรือดำ ผิวหนังมักแบนราบ  ผื่นกลม มีขนาดใหญ่กว่าซม.
  • Papule หมายถึง ตุ่มนูนที่ผิวหนัง ระยะเวลาที่ผื่นปรากฏไม่แน่นอน  แต่มักไม่เกิน สัปดาห์หลังหยุดยา เมื่อผื่นหายจะเกิดขุยขึ้น ถ้าผื่นที่เกิดมีการอักเสบรุนแรงจะเกิดรอยดำหลังการอักเสบชัดเจน อาการคัน

      เป็นอาการที่มีความสำคัญมากอาจมีไข้

 ยาที่เป็นสาเหตุ ได้แก่  Penicillin, Sulfamathoxazole Carbamzepine,

Phynytoin, Captopril

 


งานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง