โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

             จำเป็นต้องใช้ยาจะเริ่มยังไงดี.......

                    อาการเจ็บป่วยไม่ทุเลาลง หรือรุนแรงขึ้น จำเป็นต้องใช้ยา ก็อาจเริ่มจากยาสมุนไพรที่รู้สรรพคุณแน่นอน เพราะอันตรายหรืออาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากสมุนไพรมีน้อยกว่ายาแผน ปัจจุบันมาก
               

              เมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลจริงๆ จึงค่อยเลือกใช้ยาแผนปัจจุบันด้วยความระมัดระวังเท่ากัน ไม่ปล่อยให้ตนเองเป็นหนูทดลองยา ใช้ยาตามโฆษณาเกินความจริงจนอาจก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีก ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ถึงหลักการใช้ยาให้เข้าใจ จนสามารถปฏิบัติได้จึงจะทำให้ใช้ยาแล้วโรคหาย และปลอดภัยด้วย โดยควรซื้อจากคลินิคหรือร้านยาที่มีแพทย์หรือเภสัชกรประจำอยู่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการแพ้ยาและอาการข้างเคียงต่างๆ

              สรุปหลักการใช้ยาสำคัญที่ทุกคนควรทราบ

งานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง