โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

                    เว็ปเพจนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับเป็นเแหล่งให้การให้ความรู้และเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลสาระสนเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยข้อมูลที่ประมวลผลเป็นข้อมูลที่ทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมุลเพื่อความสะดวกในการใช้ประโยชน์และเป็นช่องทางที่เพิ่มเติมรอบรับภาวะสมัยในปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เข้าถึงทุกๆคน

โรงพยาบาลสอง

475 หมู่ 3 ตำบล บ้านหนุน อำเภอสอง

 จังหวัดแพร่ 54120 

โทร.054-591575

W: http://www.songhosp.com

E:  chaleumpol@gmail.com

งานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง