โฮงยาโรงพยาบาลสอง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

Antibiotics smart use การใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุ-สมผล

                    ร้านค้าส่ง ร้านขายของชำ ร้านแผงลอย เป็นจุดจำหน่ายที่ ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด เราควรเป็นผู้รู้และให้คำแนะนำที่ถูกต้องกรณีมีการขายยาร่วมด้วย โดย ไม่ขายยาที่ห้ามขายและอาจก่อให้เกิดการดื้อยาหรือแพ้ยาที่รุนแรง แก่คนใช้อย่างไม่ถูกวิธี


              ชาวบ้านมีความเข้าใจที่ผิดเข้าใจว่ายาแก้อักเสบคือยาฆ่าเชื้อ ทางคปสอ.สองจึงได้ทำการวางแผนและดำเนินการลดการจำหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านชำกันโดยในปีงบประมา๊ณ 2557 ร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะมีปริมาณลดลงถึง 37.1% ของร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 303 ร้าน โดยยาส่วนใหญ่ที่พบคือ

             จึงได้ดำเนินการลงไปสำรวจใหำคำแนะนำ และแจ้งโทษที่จะได้รับหากมีการจำหน่ายยาเหล่านี้อยู่ ทางร้านส่วนใหญ่ก็ได้เข้าใจและนำยาเหล่านี้ออกจากร้านโดยร้านที่สำรวจรอบแรกพบ ทางเจ้าหน้าก็ได้ไปตรวจสอบซ้ำอีกรอบ โดยมีแบบฟอร์มที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการเซ็นชื่อรับทราบ มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ่าระวังระดับอำเภอ มีช่องทางการเฝ้าระวังและการรับแจ้งที่ชัดเจน จะเห็นว่าทางคปสอ.สอง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการจำหน่ายยาในร้านชำ ผู้ประกอบการก็เห็นความสำคัญมากขึ้น จึงคิดที่จะขยายเพิ่มพื้นที่เฝ้ารัวัง และพยายามปฏิบัติการเชิงรุกไปเสริมภูมิความรู้เรื่องการใช้ยาให้สู่ประชาชนที่แท้จริง เพราะเชื่อว่าการใช้ยาจะสมเหตุ-สมผลได้ถ้าผู้เลือกใช้มีความรู้ที่ถูกต้องและใช้ยาเป็น

ภาพประกอบ

งานคบส.

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากใช้แล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย

            เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน อย. 1556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง