แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่เกิน 100,000 บาท
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเกิน 100,000 บาท

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา 14 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ 1 ก.ค. 63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 16 มิ.ย. 63

ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1
สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2
สรุปผลการดำเนินการการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 23 ม.ค.2563
ประกาศการจหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายครุภัณฑ์
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการ เดือน ธันวาคม
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการ รายไตรมาส
– จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
ขออนุญาตนำข้อมูลการจัดสรรเงินกองทุนหลัก
แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
แบบฟอร์มขอเผยแพร่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แจ้งจัดสรรเงิน สปสช. งวดที่1 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อยาและ
 เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีการขาย
เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด วันที่ 27 พ.ย.62

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

– ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อประกาศขึ้นบนเว็ปไซต์
– หนังสืออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
– แผนการจัดซื้อยา
– แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม จัดจ้างทำฟันเทียม และซ่อมบำรุงยูนิตทันตกรรม
– แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุชันสูตรและจัดจ้างตรวจห้องปฏิบัติดารทางการแพทย์ ปี 2563
– แผนจัดซื้อการผลิตสมุนไพร งานแพทย์แผนไทย ฝ่ายเภสัชกรรม ปี2563
– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป ปี 2563
แผนการจัดซื้อวัสดุ งบเงินบำรุงโรงพยาบาลสอง ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนงบลงทุนเงินบำรุง รพ. ปีงบประมาณ 2563
– แผนการเงิน (Planfin 63) ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *