มอบหมายข้าราชการทำหน้าที่ปิดประกาศ หรือ ปลดประกาศข้อมูลข่าวสารบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : มอบหมายข้าราชการทำหน้าที่ปิดประกาศ