ปีงบประมาณ 2562

[ 30 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์ 30-9-62

[30 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 30 ก.ย.62

[30 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุนักงาน วันที่ 30 ก.ย.62

[30 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์ วันที่ 30 ก.ย.62

[25 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 25 ก.ย.62

[25 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ วันที่ 25 ก.ย.62

[25 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าเครื่องเอ็กซเรย์ วันที่ 25 ก.ย.62

[25 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุบริโภค วันที่ 25 ก.ย.62

[25 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 25 ก.ย.62

[25 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 25 ก.ย.62

[25 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อ ซื้อลูกประคบ วันที่ 25 ก.ย.62_000879

[24 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 24 ก.ย.62

[18 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 18 ก.ย.62

[17 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอินเทอร์เน็ต วันที่ 17 ก.ย.62

[17 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 17 ก.ย.62_000844

[16 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 16 ก.ย.62_000854

[16 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 16 ก.ย.62_000871

[16 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 16 ก.ย.62_000852

[16 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 16 ก.ย.62_000843

[13 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 13 ก.ย.62_000842

[12 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 12 ก.ย.62_000851

[12 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 12 ก.ย.62_000850

[11 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 11 ก.ย.62_000864

[11 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 11 ก.ย.62_000869

[11 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างเหมาบริการติดตั้งอิเทอร์เน็ตสายใยแล้วนำแสง วันที่ 11 ก.ย.62_000859

[11 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างทำโปสเตอร์ วันที่ 11 ก.ย.62_000863

[10 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ สำนักงาน วันที่ 10 ก.ย.62_000868

[10 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุบริดภค วันที่ 10 ก.ย.62_000845

[10 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 10 ก.ย.62_000847

[ 9 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 9 ก.ย.62_000853

[ 9 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 9 ก.ย.62_000848

[ 9 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสุสำนักงาน วันที่ 9 ก.ย.62_000867

[ 9 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อ สมุนไพรสด วันที่ 9 ก.ย.62_000877

[ 9 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อซื้อ สมุนไพรสด วันที่ 9 ก.ย.62_000878

[ 9 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อสมุนไพรสด วันที่ 9 ก.ย.62_000876

[ 6 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 6 ก.ย.62_000846

[ 6 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 6 ก.ย.62_000855

[ 6 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 6 ก.ย.62_000857

[ 6 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 6 ก.ย.62_000857

[ 6 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 6 ก.ย.62_000862

[ 5 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเช่าต่ออายุโฮสติ้งและโดเมนเว็ปไซต์โรงพยาบาล วันที่ 5 ก.ย.62_000856

[ 5 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งกล่อง GPS วันที่ 5 ก.ย.62_000858

[ 5 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งกล่อง GPS วันที่ 5 ก.ย.62_000858

[ 5 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 5

[ 4 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 4 ก.ย.62_000866

[ 4 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 ก.ย.62_000865

[ 4 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 4 ก.ย.62_000849

[ 3 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างเหมาบริกรเย็บผ้า วันที่ 3 ก.ย.62_000840

[ 3 ก.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างเหมาบริการเย็บผ้า วันที่ 3 ก.ย.62_000841

[2 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 2 ส.ค.62_000812 ประกาศผู้ชนะในการจ้างทำป้ายไวนิล วันที่ 2 ส.ค.62_000813

[ 5 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ วันที่ 5 ส.ค.62_000834

[ 5 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว วันที่ 5 ส.ค.62_000836 ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 19 ส.ค.62_000820

[ 5 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 5 ส.ค.62_000807

[ 5 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างตรวจแป๊ปเมียร์ วันที่ 5 ส.ค.62_000837 ประกาศผู้ชนะในการ จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง วันที่ 19 ส.ค.62_000826

[ 5 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อนำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิค วันที่ 5 ส.ค.62_000835

[ 6 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 6 ส.ค.62_000838

[ 7 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 7 ส.ค.62_000805

[13 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อสมุนไพรสด วันที่ 13 ส.ค.62_000833

[13 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเคมี วันที่ 13 ส.ค.62_000828

[13 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างฉายรังสีแกรมม่า วันที่ 13 ส.ค.62_000830

[13 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อบรรจุภัณฑ์ วันที่ 13 ส.ค.62_000832

[13 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อลูกประคบ วันที่ 13 ส.ค.62_000829 ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 28 ส.ค.62_000825

[13 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อสมุนไพรสด วันที่ 13 ส.ค.62_000831

[14 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อัสดุไฟฟ้า วันที่ 14 ส.ค.62_000806

[14 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 14 ส.ค..62_000861

[19 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำประปา วันที่ 19 ส.ค.62_000827

[19 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 19 ส.ค.62_000809

[19 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 ส.ค.62_000808

[19 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 19 ส.ค.62_000810

[19 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 19 ส.ค.62_000811

[20 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด วันที่ 20 ส.ค.62_000815

[21 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 21 ส.ค.62_000822

[21 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างทำตรายาง วันที่ 21 ส.ค.62_000819

[21 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 21 ส.ค.62_000823

[21 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 21 ส.ค.62_000814

[21 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 21 ส.ค.62_000816

[21 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 21 ส.ค.62_000804

[28 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 28 ส.ค.62_000818

[29 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการ จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องแผนไทย วันที่ 29 ส.ค.62_000817

 

 

 

[29 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 29 ส.ค.62_000821

[29 ส.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 29 ส.ค.62_000824

 

[ 2 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ วันที่ 2 ก.ค.62

[ 3 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 3 ก.ค.62

[ 3 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดอัตโนมัติ วันที่ 3 ก.ค.62

[ 4 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 4 ก.ค. 62

[24 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 24 ก.ค.62

[24 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ วันที่ 24 ก.ค.62

[24 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 24 ก.ค.62.

[24 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 24 ก.ค.62_

[24 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 24 ก.ค.62

[24 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 24 ก.ค.62

[24 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะสำนักงาน วันที่ 24 ก.ค.62..

[31 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 31 ก.ค.62

 

[28 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 28 ก.พ.62

[21 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 21 ก.พ.62

[20 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 20 ก.พ.61

[20 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 20 ก.พ.62

[20 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20 ก.พ.62

[20 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20 ก.พ.62

[18 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18 ก.พ.62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 15 ก.พ.62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 15 ก.พ.62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 ก.พ .62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 ก.พ.62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 ก.พ.62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 ก.พ .62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 ก.พ.62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 ก.พ.62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 ก.พ.62

[15 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 ก.พ. 62

[14 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 14 ก.พ.62

[14 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 14 ก.พ.62

[14 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 ก.พ.62

[14 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ 14 ก.พ.62

[14 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 14 ก.พ. 62

[13 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ 13 ก.พ.62

[13 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 ก.พ .62

[13 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 ก.พ. 62

[13 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 ก.พ.62

[12 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 12 ก.พ.62

[12 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 ก.พ.62

[12 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 ก.พ.62

[12 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 12 ก.พ.62

[11 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 ก.พ .62

[11 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 ก.พ.62

[11 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 ก.พ.62

[ 8 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 ก.พ. 62

[ 8 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 ก.พ.62

[ 7 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 7 ก.พ. 62

[ 7 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7 ก.พ.62

[ 7 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟ้าและวิทยุ 7 ก.พ.62

[ 7 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 7ก.พ.62

[ 7 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 ก.พ.62

[ 6 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคิลิค 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 5 ก.พ.62

[ 4 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุกรักษาเครื่อง Biological Saety Cabinet 4 ก.พ.62

[ 4 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 ก.พ.62

[ 4 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 5 ก.พ. 62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 5 ก.พ. 62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 ก.พ.62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 ก.พ. 62

[ 5 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 ก.พ.62

[ 1 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 1 ก.พ.62

[ 1 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดขยะติดเชื้อ 1 ก.พ.61

[ 1 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 1 ก.พ.62

[ 1 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 ก.พ.62

[ 1 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 1 ก.พ. 62

[ 1 ก.พ. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 1 ก.พ.62

[31 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 31 ม.ค. 62

[31 ม.ค. 2562ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 31 ม.ค.62

[28 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 ม.ค.62

[28 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 28 ม.ค.62

[28 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 28 ม.ค.62

[28 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 28 ม.ค.62

[28 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 28 ม.ค.62

[25 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25 ม.ค.62

[24 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดวัสดุการแพทย์ 24 ม.ค.62

[24 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดวัสดุการแพทย์ 24 ม.ค.62

[24 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดวัสดุการแพทย์ 24 ม.ค.62

[24 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 24 ม.ค.62

[24 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24 ม.ค.62

[23 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 23 ม.ค.62

[23 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 ม.ค.62

[22 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 22 ม.ค.62

[21 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 21 ม.ค.62

[21 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 21 ม.ค.62

[18 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 18 ม.ค.62

[18 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 18 ม.ค. 62

[18 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 18 ม.ค.62

[18 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ 18 ม.ค.62

[18 ม.ค. 2562] :  ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 ม.ค.62

[15 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 ม.ค.62

[15 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 15 ม.ค.61

[14 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจแป๊ปเสมียร์ 14 ม.ค.62

[10 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 ม.ค.62

[10 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 ม.ค.62

[10 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 ม.ค.62

[ 9 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 9 ม.ค.62

[ 9 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 9 ม.ค.62

[ 9 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ HIV 9 ม.ค.62

[ 9 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9 ม.ค.62

[ 9 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจห้องปฏิบัติการ 9 ม.ค. 62

[ 3 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 ม.ค.62

[ 2 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 2 ม.ค.62

[ 2 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ 2 ม.ค.62

[ 2 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 2 ม.ค.62

[ 2 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 2 ม.ค.62

[ 2 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 ม.ค.62

[ 2 ม.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 ม.ค.62

[27 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดวัสดุการแพทย์ 27 ธ.ค.61

[27 ธ.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27 ธ.ค.61

[27 ธ.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27 ธ.ค.61

[27 ธ.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27 ธ.ค.61

[27 ธ.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27 ธ.ค.61

[27 ธ.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27 ธ.ค.61

[27 ธ.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27 ธ.ค.61

[19 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 19 ธ.ค.61

[14 ธ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 14 ธ.ค.61

[ 7 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตพยาบาล ขนาด 24 ครอบครัว 7 ธ.ค.61