ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 5 รายการ 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันเทียม 12 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันเทียม(1) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางทันตกรรม 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางทันตกรรม(1) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางทันตกรรม(2) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 1 รายการ 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 1 รายการ(1) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 1 รายการ(2) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 1 รายการ(3) 12 พ.ย. 2563

———————————————————–

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561