ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 7 รายการ

[ 22 พ.ย. 2560] :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กู๊ดซายน์ 

[27 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

[17 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล็บมาสเตอร์ 3

[ 9 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ไบโอเซน 2 

[ 9 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรแห้ง จำนวน 11 ราย

[ 9 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อแคปซูลบรรจุยาสมุนไพร จำนวน 2 ราย

[ 9 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการจัดซื้อฉลากยาหม่องไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ 7 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สคร. ที่ 1 ชม.

[ 7 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เนชั่นแนลอันที่2

[ 7 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เนชั่นแนล

[ 7 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ DKSH

[ 6 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ไบโอเซน

[ 6 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เอ๊กซ์แล็บ 

[ 6 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พีซีที

[ 6 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เฟอร์เมอร์

[ 1 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ แล็บมาสเตอร์ 

[12 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน 1 รายการ

[11 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว 2 รายการ

[11 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัวสำรองคลัง 12 รายการ

[ 9 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน 37 รายการ

[ 4 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ 10 %

[ 2 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4279

[ 1 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ OUTLET OXGENOUTLET VACUUM พร้อมชุดอุปกรณ์

[29 ก.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 2 รายการ

[13 มิ.ย. 2560] : ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์

[16 พ.ค. 2560] : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

[15 พ.ค. 2560] : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง

[15 พ.ค. 2560] : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์