การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแนวทางการปฎิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานในกาารตรวจสอบบุคลากรในหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านการจัดจ้าง ปี 2561

 

รายงานผลการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 – รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[30 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 30 กย. 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 28 กย. 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 กย. 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 กย. 2561 (1)

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 28 กันยายน 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 28 กย. 2561 (1)

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ 28 กย 2561

[25 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 25 กย. 2561

[21 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 21 กย. 2561

[21 ก.ย. 2561] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบท่อออกซิเจน 21 กย. 2561

[20 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 20 กย. 2561

[19 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศ 19 กย. 2561

[19 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน 19 กย. 2561

[18 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 18 กย. 2561

[18 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 18 กย. 2561

[18 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 18 กย. 2561

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 17 กย. 2561

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 17 กย. 2561

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 17 กย. 2561 (1)

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 17 กย. 2561

[14 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 14 กย. 2561

[13 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตัดเย็บ 13 กค. 2561

[12 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12 กย. 2561

[12 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 12 กย. 2561

[12 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12 กย. 2561

ดูทั้งหมด >>>

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น