การจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการปฎิบัติงาน 

แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุน ปีงบ 2561

 

รายงานผลการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอขึ้นไเว็บไซต์ รายงานการวิเคราะห์
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

– เผยแพร่แผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนเงินบำรุง รพ.สอง ปีงบประมาณ 2561
แผนงบลงทุนปี 2561 (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ)
– แผนงบลงทุนปี 2561 (งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัดและเขต)

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[10 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุงานบ้าน 10 ก.ค. 2561

[ 6 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 ก.ค. 61

[ 6 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 06-07-61

[ 4 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ 4 ก.ค. 61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ก.ค. 61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุการแพทย์ 2 ก.ค. 61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 02-07-61

[28 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28-06-61

[27 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 27-06-61

[26 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก 26-06-61

[25 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 25-06-61

[22 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 22-06-61

[22 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุง 22-06-61

[20 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 20-06-61

[20 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20-06-61

[19 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19-06-61

[19 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 19-06-61

[19 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19-06-61

[18 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 18-06-61

[16 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 16-06-61

[15 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 15-06-61

[15 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 15-06-61

[13 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 13-06-61

[ 8 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 มิ.ย. 61

[ 8 มิ.ย. 2561 ] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุง

[ 6 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 06-06-61

[ 6 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 06-06-61

[ 6 มิ.ย. 2561] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุง

[ 6 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 06-06-61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายไวนิล 5 มิ.ย. 61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจสอบ 05-06-61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุการ 05-06-61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 05-06-61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุการ 05-06-61

[ 4 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 04-06-61

[ 2 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 02-06-61

[ 1 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 01-06-61

[ 1 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลัก 01-06-2561

[ 1 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก 01-06-61

ดูทั้งหมด >>>

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น