การจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการปฎิบัติงาน 

แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุน ปีงบ 2561

 

รายงานผลการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

– เผยแพร่แผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนเงินบำรุง รพ.สอง ปีงบประมาณ 2561
แผนงบลงทุนปี 2561 (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ)
– แผนงบลงทุนปี 2561 (งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัดและเขต)

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[16 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

[15 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 ก.พ.61

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอซื้อวัสุดุไฟฟ้า

[ 6 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอซื้อวัสุดุไฟฟ้า 6.ก.พ.61

[ 5 ก.พ. 2561] : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

[ 1 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 ก

[ 1 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 30 ม.ค 61

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผุ้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 30 ม.ค 61

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อ CoaguChek PT Test 30 ม.ค.61

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเม็ดเลือดอัตโนมัติ 30 ม.ค.61

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 30 ม.ค.61

[29 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสมุนไพรแห้งบดผง 2

ดูทั้งหมด >>>

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น